جبران خسارت به صاحبان مزرعه از طریق کشتار گوشت راسو ، 320 میلیارد ین دانمارک

[ad_1]

[26 януари, AFP]در تاریخ 25th ، دانمارک بیش از 19 میلیارد DKK (حدود 320 میلیارد ین) غرامت به صاحبان مزرعه که به دلیل نگرانی در مورد ویروس کرونا کشتار شده اند ، پرداخت خواهد کرد. طرح را اعلام کنید.
ادامه مطلب

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.