نگاهی به نقاشی های دیواری تشییع جنازه سلطنت تانگ در آن زمان ، استان شینکسی 5 عکس اخبار بین المللی: اخبار AFPBB

[ad_1]

[12 януари Xinhua News]استان شین هوا چین (مقاله و دسته٪ 5B٪ 5D = جام جهانی و گروه٪ 5B٪ 5D = المپیک “> شانشی) پژوهشگاه باستان شناسی هشتمین اطلاعات منتشر شده درباره دو مقبره سلسله تانگ ، کشف شده در دسامبر گذشته در شمال بخشی از ژاپن هر دو به شکلی خوش فرم حفاری شدند و دوران کاملاً واضح بود.

محقق لی مینگ (مقاله و رده٪ 5B٪ 5D = جام جهانی و رده٪ 5B٪ 5D = المپیک “> لی مینگ) دارای پنجره آسمان برای هر دو قبر و یک اتاق واحد است. وی توضیح داد که قبر بلیط ، سنکنبو ، مقبره آجری طاقدار) و دیگری مقبره ای غاری از گل (dodobo) است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.