ویدئو: “Taiga” در دریاچه یخ زده استان گوئیژو ظاهر می شود 1 عکس اخبار بین المللی: اخبار AFPBB

[ad_1]

[2 февруари Xinhua News]گوئیژو ، چین (مقاله و دسته٪ 5B٪ 5D = جام جهانی و دسته٪ 5B٪ 5D = المپیک “> گوئیژو) شهر بیگی (مقاله و دسته٪ 5B٪ 5D = جام جهانی و گروه٪ 5B٪ 5D = بازی های المپیک >>) بیجی) قبیله ای از قبیله یی قبیله میائو در ذخیره گاه طبیعی ملی کوسامی در منطقه خودمختار ، قسمت مرکزی دریاچه یخ زده شکسته شده و مناظر طبیعی مانند رودخانه بزرگی که از چمنزار عبور می کند در حال گسترش است و دریاچه را ذوب می کند ، و یک “تایگا” ایجاد می کند. ”(ج) اخبار شینهوا / اخبار AFPBB

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.