چین 16 نوع آزمایش بالینی از واکسن کرونر جدید را انجام می دهد 1 تصویر اخبار بین المللی: اخبار AFPBB

[ad_1]

[1 февруари Xinhua News]مهندس توسعه اجتماعی وزارت علوم و فناوری چین وو یوان بین (مقاله و دسته٪ 5B٪ 5D = جام جهانی و گروه٪ 5B٪ 5D = المپیک “> وو یوان بین) رئیس هیئت مدیره در تاریخ 30 ژانویه است. در اولین کنفرانس توسعه چین از نظر خون شناسی مشخص شد که 16 واکسن جدید کرونر در آزمایشات بالینی (آزمایشات بالینی) در چین انجام می شود. 7 در مرحله نهایی 3 آزمایش بالینی است ، 1 ادعا می شود که این نوع قبلاً به طور مشروط در بازار عرضه شده است. (C) اخبار شینهوا / اخبار AFPBB

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.