Zango در سه قدم برای مردان پرش می کند ، یک دنیای داخلی جدید ، رکورد مربی را می شکند

[ad_1]

[17 януари AFP]در این مسابقه که در شانزدهم شانزدهم در اوبییر فرانسه برگزار شد ، یوگ فابریس زنگو (بورکینافاسو) ، یک جهنده زمینی سه مرحله ای ، رکورد جدیدی در داخل خانه 18 متر 07 ثبت کرد.
ادامه مطلب

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.